Upozornenie:

Radi by sme chceli upozorniť verejných obstarávateľov, že podľa § 1 ods. 13 písm. d) bodu 2. zákona o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z.) sa tento zákon nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania. V týchto prípadoch nie je potrebné realizovať postup verejného obstarávania v zmysle tohto zákona.

stavebno-stolárske služby

Pracovisko odborného výcviku - Pelhřimovská 1186

STOLÁRSKA DIELŇA

PONUKA

VÝROBA:

  • postelí, písacích a jedálenských stolov
  • kuchynských liniek
  • vstavaných skríň
  • skriňového nábytku
  • klasických (truhlicových) okien
  • hobľovanie masívu a iné stavebno - stolárske služby

Kontakt: +421 918 370 812