ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku

Žilinského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb

v Dolnom Kubíne č. 1/2023